เริ่มชีวิตดีๆด้วยการกินอาหารดีๆ – ข้าวบอยนภเริ่มปลูกแล้ววันนี้

July 10, 2018

เราเชื่อว่าการมีสุขภาพที่ดี เป็นจุดเริ่มต้นของการมีชีวิตที่ดีได้ และการกินอาหารดีๆปราศจากสารเคมีก็ทำให้เราสามารถสุขภาพดีได้เช่นเดียวกัน ปีนี้พี่บอยและพี่นภจึงมีโครงการดีๆร่วมกับทีมงาน “ข้าวเพลงรัก” เพื่อร่วมสนับสนุนการปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารเคมี เพื่อให้ได้ข้าวที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของผู้ที่กินมากที่สุด โดยเมื่อวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคมที่ผ่านมา พี่บอย และพี่นภได้ร่วมไปลงมือดำนาด้วยตนเองที่นาข้าวเพลงรัก อ.อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี โดยมีผู้ที่สนใจในการเกษตรอินทรีย์และครอบครัวมาร่วมกิจกรรมกันมากมาย

Live your life 360

เริ่มชีวิตดีๆด้วยการกินอาหารดีๆ – ข้าวบอยนภเริ่มปลูกแล้ววันนี้

เราเชื่อว่าการมีสุขภาพที่ดี เป็นจุดเริ่มต้นของการมีชีวิตที่ดีได้ และการกินอาหารดีๆปราศจากสารเคมีก็ทำให้เราสามารถสุขภาพดีได้เช่นเดียวกัน ปีนี้พี่บอยและพี่นภจึงมีโครงการดีๆร่วมกับทีมงาน “ข้าวเพลงรัก” เพื่อร่วมสนับสนุนการปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารเคมี เพื่อให้ได้ข้าวที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของผู้ที่กินมากที่สุด โดยเมื่อวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคมที่ผ่านมา พี่บอย และพี่นภได้ร่วมไปลงมือดำนาด้วยตนเองที่นาข้าวเพลงรัก อ.อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี โดยมีผู้ที่สนใจในการเกษตรอินทรีย์และครอบครัวมาร่วมกิจกรรมกันมากมาย