Lifestage

LIFEiS ตั้งใจจะตั้งใจจะ “ปลูก” สิ่งดีๆ เข้าไปในชีวิตของผู้คนทุกคน เพื่อให้คนทุกคนมี LIFE Supplement (วิตามินบำรุงชีวิต) และพร้อมจะไปเกื้อกูลผู้อื่น โดยมีความเชื่อว่าในแต่ละช่วงอายุ (Lifestage) คนเรามีความต้องการที่ต่างกัน เราจึงแบ่งกลุ่มคนตามแต่ละช่วงอายุ เพื่อพัฒนา Life supplement ให้ตรงกับความต้องการมากที่สุด

1

Early Childhood (0-5 yrs.)

ปลูกพัฒนาการด้านจิตใจและอารมณ์ของเด็ก ทักษะการคิด การเข้าสังคม

วัยนี้เป็นช่วงที่เราต้องให้ความสำคัญที่ตัวเด็ก เพราะเขายังต้องการความช่วยเหลือต่างๆจากผู้ใหญ่ จึงมุ่งเน้นไปที่การปลูกพัฒนาการด้านจิตใจและอารมณ์ของเด็ก ทักษะการคิด การเข้าสังคม การใช้กล้ามเนื้อมัดต่างๆ โดยให้คุณพ่อคุณแม่และครอบครัว เป็นผู้ปลูกและรดน้ำอย่างเรียนรู้และเข้าใจในศักยภาพของเด็ก เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กให้เต็มที่เท่าที่เขาจะทำได้

Read Article

2

Primary School (6-12 yrs.)

ปลูกทักษะการเรียนรู้รอบด้านด้วยตัวเองทั้งในและนอกห้องเรียน

วัยนี้ต้องการการเสริมสร้างความมั่นใจได้ด้วยตัวเอง เพราะการเรียนรู้เกิดได้ทั้งในและนอกห้องเรียน ทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร รวมไปถึงการอยู่ร่วมกันในสังคม เกื้อกูลผู้อื่นในสังคม โดยให้คุณพ่อคุณแม่และครอบครัว เป็นคนผลักดันสนับสนุน

Read Article

3

Elementary (12-15 yrs.)

ปลูกความเข้าใจในความถนัดหรือปัญญาที่มีอยู่หลายด้าน เพื่อให้แต่ละคนตระหนักถึงเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง

เริ่มให้ความสำคัญกับการปลูกฝัง Knowing Who They Are เพื่อทำให้เขารู้ว่าเขาคือใคร มีความถนัดหรือปัญญาด้านใด ที่ไม่ได้แค่เน้นตามหลักสูตรการศึกษาเท่านั้น  แต่ยังมีความสามารถอีกหลายด้าน เช่น ความสามารถทางดนตรี กีฬา และศิลปะ โดยเสนอแนวคิดให้เห็นว่าสติปัญญาของมนุษย์มีหลายด้านที่มีความสำคัญเท่าเทียมกัน ขึ้นอยู่กับว่าใครจะโดดเด่นด้านใด และแต่ละด้านผสมผสานกันออกมาเป็นความสามารถในเรื่องใด ส่งผลให้น้องๆแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะตัวของตนเอง

Read Article

4

Vocational/High School (15-18 yrs.)

ปลูกสร้างแรงบันดาลใจในการคิดดี ทำดี ดึงพลังด้านบวกของตนเองออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น

วัยรุ่นเป็นช่วงที่มีฮอร์โมนพลุ่งพล่าน จึงต้องการการแนะนำให้ดึงพลังงานด้านบวก เอามาใช้เป็นพลัง ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ กิจกรรมดีๆ เพื่อปล่อยของตัวเองให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นมากที่สุด

Read Article

5

University (18-22 yrs.)

ปลูกค่านิยมที่ถูกต้อง ให้ก้าวข้ามค่านิยมแบบเดิมหรือความกลัว เพื่อจะเป็นตัวของตัวเองในแบบที่ดีที่สุด

สอนให้รู้จัก Recheck Your Map เพื่อค้นหาหนทางที่เหมาะสมกับตนเอง และหาเส้นทางที่จะเดินต่อจากจุดที่ตัวเองเดินมาถึงแล้ว ให้เดินต่อไปให้ถูกทาง ปลอดภัย และมั่นใจในทุกการตัดสินใจหลังจากนั้น

Read Article

6

Young Adult (22-40 yrs.)

ปลูกความรักความเข้าใจระหว่างคู่รัก หรือ ครอบครัว เพื่อส่งเสริมกันความสัมพันธ์ที่ดีอันเป็นรากฐานของสังคมที่ดีต่อไป

ไม่ว่าจะเป็นคู่รักที่กำลังจะแต่งงาน หรือแต่งงานแล้ว และอยากปรับปรุงและติวเรื่องความสัมพันธ์ เราจะแนะนำให้เขารู้จักกับ “ Staying in Love” โปรแกรมที่จะทำให้คู่รัก เข้าใจกันได้มากกว่าเดิม

Read Article

7

Mid Life (40-60 yrs.)

ปลูกค่านิยมของความสำเร็จที่เกิดจากการแบ่งปันและการให้ แก่สังคมที่เราอยู่จากการใช้ศักยภาพของเราอย่างเต็มที่

สำหรับผู้ที่มีความพร้อม ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และพร้อมที่จะเติบโต หรือ แบ่งปัน เราจะสนับสนุนให้คุณ “ Live You Life 360 degree” เพื่อชี้ให้เขาได้เห็นว่าศักยภาพของเขา สามารถถูกใช้ในการนำพาประเทศชาติไปในทางที่ดีขึ้น เกื้อกูลคนอื่น และได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในแง่มุมใหม่อีกด้วย

Read Article

8

The elderly (60 yrs. +)

ปลูกความภูมิใจและซาบซึ้งในคุณค่าของชีวิต และสร้างสังคมของการเรียนรู้และการแบ่งปันคุณค่าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

โดย เราจะจัด” Golden Year Camp” ที่มีกิจกรรมต่างๆ สำหรับกลุ่มผู้สูงวัย ได้มา re-learn, enjoy life, และ Socialize ร่วมกัน ซึ่งในอนาคตเราอาจจะเปิดแคมป์นี้ อยู่ร่วมกับโรงเรียนเตรียมอนุบาล ให้ผู้สูงวัยได้มีความสุขกับเด็กๆอีกด้วย

Read Article

โดยสรุปแล้ว LIFEiS เน้นการทำกิจกรรมเพื่อ “สร้างคน” โดยการเติม LIFE Supplement ให้คนมีความสุข เติมเต็มความต้องการให้กับชีวิต เพื่อนำไปสู่การอยู่เพื่อเกื้อกูลผู้อื่นได้ในที่สุด