Share

พิธีจบการศึกษาประจำปี 2560 โรงเรียนไทยคริสเตียน

March 30, 2018

Lifeis

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 คุณบอย โกสิยพงษ์ได้ร่วมพิธีจบการศึกษษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนไทยคริสเตียน โดยได้พูดในเรื่องของการตามหาตัวเองให้เจอในช่วงที่ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

ซึ่งคุณบอยได้ให้ความเห็นว่า ความรู้ทางวิชาการนั้น จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามยุคสมัย ในขณะที่ทักษะต่างๆจะเป็นพื้นฐานที่ดีที่สามารถติดตัวเราไปได้ตลอด ดังนั้น หากเด็กสามารถค้นพบได้ว่าทักษะอะไรที่ตนเองชอบ และพยายามทักษะนั้นให้ชำนาญขึ้น ในขณะเดียวกันก็พยายามศึกษาหาความรู้วิชาการใหม่ๆให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่จำกัดอยู่แค่ความรู้ในห้องเรียน จะเกิดประโยชน์กับตัวเองได้มากที่สุด

สุดท้ายนี้ ทาง LIFEiS ขอเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาทุกคน และขอให้ทุกคนสามารถค้นเจอในสิ่งที่ตนเองชอบ และหาหนทางพัฒนาทักษะนั้นๆให้เก่งยิ่งๆขึ้นต่อไปอีกด้วย