Share

ชีวิต ความสำเร็จ บนแรงบันดาลใจ : LIFEiS TALK กับพนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)

October 29, 2018

Lifeis

องค์กรทุกที่ย่อมอยากให้พนักงานทำงานได้อย่างมีความสุข … และพนักงานหลายคน ก็ย่อมอยากที่จะให้องค์กรที่ตนทำงานอยู่นั้นสร้างบรรยากาศการทำงานให้เรามีความสุขเช่นเดียวกัน  แล้วควรจะเริ่มต้นยังไงดี … LIFEiS มีคำตอบให้ฮะ

วันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมา ทางพี่บอย และ อ.ไลฟ์ ได้รับโอกาสเข้าไปบรรยายให้พนักงานของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ฟังในหัวข้อ “ชีวิต ความสุข บนแรงบันดาลใจ” เพื่อให้พนักงานสามารถเปลี่ยนมุมมองและมีความสุขในการทำงานในองค์กรได้

ในงานนี้พี่บอย และ อ.ไลฟ์ ได้ให้ข้อคิดดีๆไว้หลายอย่าง โดยพยายามชี้ให้ทุกคนเห็นว่า แต่ละคนก็มีความต้องการที่จะมีความสุขเหมือนๆกัน แต่ถ้าเราคาดหวังให้องค์กร หรือผู้อื่นเปลี่ยนแปลงไปในแบบที่เราชอบเพียงฝ่ายเดียว และเราไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยแล้ว การเปลี่ยนแปลงนั้นอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้

ระหว่างที่บรรยาย ก็ได้รับความสนใจมาก

พนักงานตั้งใจฟังกันอย่างดี

พร้อมกับสนุกสนานไปกับตัวอย่างที่พี่ๆยกขึ้นมาให้เห็นภาพ

พี่ๆให้ข้อคิดว่า เราต้องรู้จัก “รัก” และแสดงออกให้คนอื่นเห็นถึง “ความรัก” เพื่อเพิ่มความสุขในที่ทำงาน

งานนี้มีการทำแบบทดสอบไปพร้อมๆกันด้วย เรียกเสียงหัวเราะกันได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

สุดท้ายนี้  LIFEiS ต้องขอขอบคุณทางผู้บริหาร และผู้จัดงานของ กกพ. มากๆ ที่ให้โอกาส LIFEiS เข้าไปบรรยายเรื่องนี้ในวันนี้นะฮะ และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางพนักงานและองค์กรจะได้รับข้อคิดดีๆจากพวกเราไป และสามารถทำงานได้อย่างมีความสุขยิ่งๆขึ้นไปเรื่อยๆฮะ