Share

คุณบอย โกสิยพงษ์ เปิดตัว LIFEiS

February 23, 2018

Lifeis

คุณบอย โกสิยพงษ์ เปิดตัว LIFEiS เพื่อทำธุรกิจเกี่ยวกับสังคม โดยคาดหวังให้เป็น Hub ของคนที่อยากทำงานด้านสังคมมาเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่าย สนับสนุนให้เกิดเรื่องที่ดีในสังคม

ที่มา :  https://readthecloud.co/thoughts-1/